Jogi nyilatkozat

A WEBHELY HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A JOGI NYILATKOZATOT. EZ A NYILATKOZAT SZABÁLYOZZA A WEBHELY ÉS A RAJTA SZEREPLŐ VALAMENNYI ANYAG ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁT.

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az PannonMill Malomipari Zrt. (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 40., cégjegyzékszám: 11-10-001613, Adószáma: 13291972-2-44) kezeli (továbbiakban: „PannonMill”).

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet.

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, a PannonMill tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © PannonMill Zrt. Minden jog fenntartva!

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

  1. kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és
  2. módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A PannonMill nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A webhelyen szereplő információk egyike sem jelent felhívást a PannonMill bármely tagvállalatába történő befektetésre, és nem használható alapként semmilyen befektetési döntéshez.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig a PannonMill – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
  • a webhely használatának lehetetlensége; és
  • a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága
  • a webhelyen szereplő esetleges programok, kódok, kódrészletek, egyéb káros tartalmak által okozott károk
  • a webhelyen közzétett információkkal kapcsolatos vagyoni vagy nem vagyoni károk, kivéve, amennyiben azokkal kapcsolatosan bűncselekményi alakzat, vagy szándékosság igazolható .

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés a PannonMill – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy a PannonMillnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait. Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: PannonMill Malomipari Zrt. (2901 Komárom, Pf: 45.) vagy a pm@pannonmill.hu címen.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.